Запослени

Директор:

Милијана Крстић

  • Образовање: VII степен – Учитељски факултет
 
Правник – секретар:

Драгана Алексендрић

  • Образовање: VII степен – Правни факултет
 
Шеф рачуноводства:

Јасмина Јовановић

  • Образовање: VI степен – Економиста
 
Административни радник:

Гордана Величковић

  • Образовање: IV степен – Економски техничар
 
Top