Распоред писаних провера

СептембарОктобарНовембарДецембарЈануарФебруарМартАприлМајЈун
5. разредСрпски писмени4.недеља3.недеља3.недеља3.недеља
Српски контролни4.недеља4.недеља
Математика писмени5.недеља4.недеља5.недеља1.недеља
Математика контролни1.недеља2.недеља4.недеља1.недеља
Енглески писмени2.недеља2.недеља
Енглески контролни3.недеља2.недеља
Француски писмени4.недеља
Француски контролни3.недеља4.недеља
Физика контролни
6. разредСрпски писмени4.недеља3.недеља3.недеља3.недеља
Српски контролни4.недеља4.недеља
Математика писмени5.недеља4.недеља5.недеља1.недеља
Математика контролни1.недеља2.недеља4.недеља1.недеља
Енглески писмени2.недеља2.недеља
Енглески контролни3.недеља2.недеља
Француски писмени3.недеља4.недеља
Француски контролни2.недеља4.недеља
Физика контролни4.недеља2.недеља3.недеља
7. разредСрпски писмени4.недеља3.недеља3.недеља3.недеља
Српски контролни4.недеља4.недеља
Математика писмени5.недеља 4.недеља5.недеља1.недеља
Математика контролни1.недеља2.недеља4.недеља1.недеља
Енглески писмени2.недеља2.недеља
Енглески контролни3.недеља2.недеља
Француски писмени3.недеља4.недеља
Француски контролни2.недеља4.недеља
Хемија контролни2.недеља4.недеља4.недеља
Физика контролни5.недеља3.недеља2.недеља
8. разредСрпски писмени4.недеља3.недеља3.недеља3.недеља
Српски контролни4.недеља4.недеља
Математика писмени5.недеља4.недеља5.недеља4.недеља
Математика контролни1.недеља2.недеља4.недеља1.недеља
Енглески писмени2.недеља2.недеља
Енглески контролни3.недеља2.недеља
Француски писмени3.недеља4.недеља
Француски контролни2.недеља4.недеља
Физика контролни5.недеља2.недеља1.недеља

Top