Организација рада школе

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈ УЧЕНИКА

РИТАМ РАДА И РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈ УЧЕНИКА
  • Матична школа

Прикажи табелу

Разред и одељењеРазредни старешина МушкиЖенскиУкупно
I-1Драгана Иванчевић91120
I-2Слађана Цветић10919
II-1Снежана Вићовац141024
III-1Мика Милојевић71017
III-2Снежана Антонијевић10616
IV-1Светлана Јовановић12719
IV-2Светлана Савковић10919
V-1Виолета Захаријев131124
VI-1Весна Јовановић9817
VI-2Јелена Вићовац11920
VII-1Јасминка Лалић11617
VII-2Милица Здравковић7916
VIII-1Александар Блажић10919
VIII-2Силвана Лесковац7714

  • Издвојено одељење

Прикажи табелу

Разред и одељењеРазредни старешинаМушкиЖенскиУкупно
I-3 III-3Сања Црногорац4+20+39
II-2Данијела Ескић224

  • Ученици са сметњама у развоју који су смештени у редовна одељења сагласно решењу Интерресорне комисије

Прикажи табелу

РазредиБрој ученика
III-12
III-21
IV-11
V-11
VI-11

РИТАМ РАДА И РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
  • Матична школа

Прикажи табелу

ЧАСПРЕПОДНЕВНА СМЕНАПОПОДНЕВНА СМЕНА
ПРЕТЧАС7.00-7.4512.15-13.00
17.50-8.3513.10-13.55
28.40-9.2514.00-14.45
39.45-10.3015.05-15.50
410.35-11.2015.55-16.40
511.25-12.1016.45-17.30
612.15-13.0017.35-18.20
713.10-13.518.25-19.10

  • Доња школа

Прикажи табелу

ЧАСПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
1. 7:30-8:15
2. 8:20-9:05
3. 9:20-10:05
4. 10:10-10:55
5. 11:05-11:50
6. 11:55 – 12:45

РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Прикажи табелу

ОдДоБрој наставних дана
01.09.24.09.18
27.09.22.10.20
25.10.26.11.23
29.11.30.12.24
24.01.25.02.21
28.02.25.03.20
28.03.21.04.19
04.05.03.0623
06.0621.06.12
8793

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Прикажи табелу

Име и презимеОдељење Слободна активност, изборна и додатна наставаРуковођење стручним органима
Драгана ИванчевићI-1Допунска, Грађанско, математичка и рецитаторска секцијаТим за Професионални развој
Слађана ЦветићI-2Допунска, грађанско, математичка, ритмичка сек.
Снежана ВићовацII-1Допунска, грађанско вас. математичка секција
Мика МилојевићIII-1Допунска, математичка секција и грађанско
Снежана АнтонијевићIII-2Допунска настава и драмска и математичка сек. Тим за безбедност
Светлана ЈовановићIV-1Допунска,додатна, и грађанскоСтручно веће учитеља
Светлана СавковићIV-2Допунска, додатна, грађанско
Сања ЦрногорацI-3 III-3Допунска, математичка,ритмичко-фолклорна сек.Дечји савез
Данијела ЕскићI1-2Допунска, математичка и леитерарно-рецитаторска Одељењско веће млађих разреда

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Прикажи табелу

Име и презимераз.стареш. и предметодељењеслоб. акт. и додатна нас.руковођење стр.органима
Весна Јовановић6-1 Српски језик 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1Допунска, додатна, рецитаторска и литерарна секцијаСтручно веће друштвено-језичког подруч
Силвана Лесковац8-2 Српски језик 5-1, 8-2 Допунска, додатна Тим за летопис
Ивана ЋосићЕнглески језик1-4 р.Допунска наставаТим за инклузивну наставу
Марија НоваковићЕнглески језик5-8. рДопунска, додатна
Јасмина МатовићЛиковна култура5-1, 6-1 6-2 8-1Цртање, сликање и вајање
Бојана РанковићЛиковна култура 7-1, 7-2 8-2Цртање,сликање и вајање,
Иван СарићМузичка култура, 5-8. рХор и оркестар
Јасминка ЛалићИсторија5-8. рДодатна настава, грађанско васпит.
Љиљана НиколићГеографија5-1, 7-1 7-2Додатна наставаТим за екологију
Данијела МихаиловићГеографија6-1 6-2 Додатна наставаТим за школско развојно планирање
Немања Ескић7-1 Математика 7-1 8-1 Допунска и додатна настава
Немања ЖивотићМатематика5-1 6-1 6-2 7-2 8-2 Допунска и додатна настава
Аница ТрајковићБиологија6-1 6-2 8-1 8-2Додатна наставаСтруч. веће за природно-матема.подручја
Александар Блажић8-1 Хемија7-8 рДопунска и додатна настава
Јелена ВићовацТехника и технологија, Информатика и рачунарство5-8, 6 и 7.раз.Техничка секција,
Секција за програмирање
Милица ЗдравковићФизика6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2Допунска, додатна
Иван ЂурићОФА5-1
Ана КаралеићФизичко васпитање5-8Спортска секција
Тања МојсиловићФранцуски језик5-1 5-2 6-1 7-2 8-1 8-2Допунска и додатна наставаОдељењско веће старијих разреда
Милорад ЂорђевићИнформатика и рачунарство5-1 8-1 8-2Информатичка секција
Живослава ПанчићФранцуски језик6-2 7-1Додатна настава
Игор СтепановићВерска настава1-4 р.
Божидар ВасиљевићВерска настава5-8 р.

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Прикажи табелу

Редни бројАктивностВреме реализације
1Прво полугодиште1.9.2021. године 30.12.2021.
2Пријем ученика у школу од стране директора и одељењских старешина1. септембар 2021. године
3Обележавање Европског дана језика26.септембар 2021.
4Обележавање Дечије недеље Oктобар 2021. године
5I класификациони период29 октобар 2021. године
6Дан просветних радника 8. 11. 2021. године
7Прослава Нове годинеПоследња недеља децембра
8Крај првог полугодишта30.12. 2021.године
9Зимски распуст31. 12. 2021. године – 21.1.2022. године
10Друго полугодиште24. 2. 2022. године до 7. 6. 2022. – осми разред и до 21. 6. 2022. године – остали разреди
11Школска слава – Свети Сава 27. 1. 2022. године
12III класификациони период1. април 2022. године
13Општинско такмичење из географије у нашој школиМарт 2022.
14Прослава 8.мартаМарт 2022.
15Дан школе25. март 2022.
16Пролећни распуст22. 4. 2022. – 3. 5. 2022. године
17Пролећни крос – спортски данМај 2020.
18Матурско вече ученика 8. разредаМај – јун 2021.
19Припремна настава за ученике осмог разреда Фебруар – јун 2021. године
20Подела књижица и сведочанставаI полугодиште 31. 1. 2021. године
II полугодиште -28. 6. 2021. године
21Летњи распуст17. 6. 2021. – 31. 8. 2021. године
22Излети, екскурзије, рекреативна наставамај – надокнада
23Разредни испитиПо договору и потреби
24Поправни испитиПо договору и потреби

Top