Задужења наставника предметне наставе

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗ.СТАРЕШИНОДЕЉЕЊЕОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ
СТРУЧНИ
ОРГАНИ
Весна Јовановић8-1 Српски језик6-1 7-1
7-2 8-1 8-2
Допунска, додатна,
Ковачи речи
Стручно веће друштвено-језичког подруч
Јана Николајевић5-1 Српски језик5-1 5/2Допунска, додатна
Театар у школи
Тим за летопис
Ивана ЋосићЕнглески језик1-4 р.Допунска и додатна
настава
Тим за инклузивну наставу
Ивана БошковићЕнглески језик5-8. рДопунска, додатна
Анастасиа ЈовићЛиковна култура7-1 6-1,2, 8-1,Креативна радионица
Јасмина МатовићЛиковна култура5-1,2 8-2
Иван СарићМузичка култура, 5-8. рХор и оркестар
Музиком кроз
Марина Јовановић
Итић
5-1 Историја5-8. рДодатна настава
Бобан Вићентијевић5-2 Географија5-1, 5-2, 7-1Додатна настава
Једносменски рад
Грађанско васпитање
Данијела МихаиловићГеографија
Сачувајмо нашу
планету
6-1 6-2 8-1
8-2
Тим за школско развојно планирање
Дубравка
Живојиновић
Математика
информатика
5-2 6-1
5-1,2 8-1,2
Допунска и додатна настава
Немања ЖивотићМатематика5-1 6-2 7-1
8-1 8-2
Допунска и додатна наставаСтручно веће
природно матема
Аница ТрајковићБиологија6-1 6-2 8-1 8-2Додатна настава
Александар БлажићХемија7-8 рДопунска и додатна настава
Дејан ЈањићТехника и
технологија
Предузетништво
5-8
8-1,2
У свету технике
Мултимедијална
радионица
Милица Здравковић6-2 Физика
Хемија
6-1 6-2 7-1
7-18-1 8-2
Допунска, додатнаТим за међупредметне ко.
Ана КаралеићФизичко и
здрав.васпитање
5-8Спортска секција
Тања МојсиловићФранцуски језик5-1 5-2 6-1
7-17-2 8-1,2
Допунска и додатна
настава
Одељењско веће
старијих разреда
Милорад ЂорђевићИнформатика и
рачунарство
7-1Информатичка
секција
Владан НешићБиологија5-1,2 7-1
7-1
Додатна настава
Моја животна
средина
Тим за екологију
Игор СтепановићВерска настава1-4 р.
Божидар ВасиљевићВерска настава5-8 р.

Top