Запослени

Спремачица:

Чокић Марина

  • Образовање: I степен
 
Спремачица :

Иванчевић Наташа

  • Образовање: I степен
 
Спремачица – Сервирка:

Симеуновић Драгана

  • Образовање: II степен
 
Спремачица :

Јанићијевић Весна

  • Образовање: I степен
 
Спремачица :

Кузмић Виолета

  • Образовање: I степен
 
Top