Запослени

Спремачица:

Микичић Дубравка

  • Образовање: I степен
 
Спремачица :

Павловић Зорица

  • Образовање: I степен
 
Спремачица – Сервирка:

Симеуновић Драгана

  • Образовање: II степен
 
Спремачица :

Јанићијевић Весна

  • Образовање: I степен
 
Спремачица :

Кузмић Виолета

  • Образовање: I степен
 
Спремачица :

Иванчевић Мирјана

  • Образовање: I степен
 
Ложач :

Цмиљановић Јованча

  • Образовање: металостругар
 
Top