ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

На основу одлуке Министарства просвете и сагласноси Савета родитеља школе ОШ „Живомир
Савковић“, доноси план активности за период од 07.06. до 20.06.2023.
– У школи ће се одржавати aктивности према утврђеном распореду часова, а према
упутству МП (без предчаса и седмог часа) , како би се ученицима омогућило да поправе
оцене и да би се извеле закључне оцене из свих предмета.
– Предлог закључних оцена ,родитељи могу погледати у ес дневнику у секцији
„активност ученика“
– Припремна настава ученика осмог разреда се реализује према датом распореду.
– Настава у продуженом боравку се реализује до 20.06.
– Родитељи који не желе да њихова деца буду обухваћени овим активностима и
задовољни су предложеним закључним оценама, дужни су да писменим путем
обавесте своје одељенске старешине.

Top