Организација наставе

Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације а на основу процене Кризног штаба, Министарство просвете доноси одлуку на се полев од 19.априла 2021. године, настава организује на следећи начин.

             Ученици од првог до четвртог разреда ће током априла месеца ићи у школу у преподневној смени , распоређни у две групе као и до сада. Часови трају 30 минута. 

           Ученици од петог до осмог разреда похађају наставу у поподневној смени са почетком у 14.00  часова. Часови трају 30 минута и настава се одвија по утврђеној сатници и распореду часова за поподневну сменупрема моделу рада пре почетка онлајн наставе.

            У оквиру организације непосредног образовно – васпитног рада, континуирано ће се пратити ученичка постигнућа и начин оцењивања ће бити такав да неће додатно оптеритити ученике и наставнике.

Преподневна смена – Од првог до четвртог разреда

1.ЧАС

8.00 – 8.30

2.ЧАС

8.35-9.05

3.ЧАС

9.20-9.50

4.ЧАС

9.55 – 10.25

Друга група ученика млађих разреда

1.ЧАС

11.00 – 11.30

2.ЧАС

11.35-12.05

3.ЧАС

12.20-12.50

Поподневна смена –Од 5. До 8. разреда

1.ЧАС

14.00 – 14.30

2.ЧАС

14.35-15.05

3.ЧАС

15.20-15.50

4.ЧАС

15.55 – 16.25

5.ЧАС

16.30 – 17.00

6.ЧАС

17.05- 17.35

Top