ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

24.јануара 2022. почиње друго полугодиште школске 2021/2022.године.
Према одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду
школа, све основне школе у Републици Србији примењиваће први модел организације
образовно васпитног рада за ученике млађих разреда-непосредан рад у школи , час
траје 45.мин. Настава почиње у 7:50ч према распореду за преподневну смену.
За ученике од петог до осмог разреда примењиваће се други модел образовно
васпитног рада-комбиновани модел (непосредан рад у школи и онлајн настава) час
траје 45.мин. Одељења са 17 и више ученика се деле на две групе. Ученици похађају
наставу група А: понедељак ,среда ,петак – непосредан рад у школи. Уторак, четвртак-
настава на даљину
Група Б: понедељак, среда, петак – настава на даљину. Уторак, четвртак-непосредан рад
у школи.
Групе се смењују на недељном нивоу.
Настава почиње у 13:10 према распореду за поподневну смену.
Одељења која се дела на групе А и Б :5/1, 6/1, 6/2,7/1, 8/1.

Top