РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Сатница је иста као радним данима –пре подне

Субота 12.2.2022. године- настава на даљину

 8-18-2
1.часгеографијаБиологија
2.часБиологијаГеографија
3.часИсторијаСрпски
4.чассрпскиисторија

 

Субота 26.2.2022. године-настава на даљину

 8-18-2н
1.часФизикаХемија
2.часХемијаФизика
3.часБиологијаСрпски
4.чассрпскибиологија

 

Субота 5.3.2022.године-настава на даљину

 8-18-2
1.часИсторијаХемија
2.часХемијаИсторија
3.часФизикаМатематика
4.часматематикафизика

 

Субота 12.3.2022.године

 8-18-2
1.часГеографијаСрпски
2.часСрпскиГеографија
3.часФизикаМатематика
4.часматематикафизика

 

Субота 2.4.2022. године

 8-18-2
1.часХемијаСрпски
2.часСрпскиХемија
3.часБиологијаМатематика
4.часматематикабиологија

 

9.4.2022.године

 8-18-2
1.часСрпскиМатематика
2.часСрпскиМатематика
3.часМатематикаСрпски
4.часматематикасрпски

 

Субота 16.4.2022.

 8-18-2
1.часИсторијаМатематика
2.часМатематикаИсторија
3.часСрпскиБиологија
4.часбиологијаСрпски

 

Субота 7.5.2022.године

 8-18-2
1.часФизикаМатематика
2.часМатематикаФизика
3.часХемијаГеографија
4.часгеографијаХемија

 

Субота 14.5.2022.године

 8-18-2
1.часИсторијаМатематика
2.часМатематикаИсторија
3,часГеографијаСрпски
4.чассрпскигеографија

 

Субота 21.5.2022. године

 8-18-2
1.часХемијаФизика
2.часФизикаХемија
3.часисторијаБиологија
4.часбиологијаИсторија

 

Субота 28.5.2022.године

 8-18-2
1.часГеографијаСрпски
2.часСрпскиГеографија
3.часматематикаМатематика
4.часматематикаматематика

 

Субота 4.6.2022.године

 8-18-2
1.чассрпскиМатематика
2.часматематикасрпски
3.час  
4.час  

 

Top