БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску 2022/2023. годину, по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које је школа изабрала.
Право на бесплатне уџбенике имају:
– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
– ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, 2, 3);
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно – васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
– ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
– За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете;
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;
– За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном програму (ИОП1, 2, 3), није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Пријава се врши преко одељењског старешине, уз прилагање тражене документације.
Top