Агресивност као негативна друштвена појава

             У  оквиру теме „Агресивност као негативна друштвена појава“  у школи „Живомир Савковић“, у Ковачевцу се организују превентивне едукативне радионице за ученике на Часовима одељењског старешине, али и са родитељима на родитељском састанку.

            Циљ организовања радионица је васпитни утицај и подршка деци из осетљивих група и презаштићеној деци од стране родитеља, како би искључили све облике непожељног понашања у школи.

            Родитељи се упознају да деца од седме до дванаесте године имају развијене способности, знања и вештине да разумеју своје потребе, жење, осећања, али и потребе, жеље,осећања других.  Могу да разумеју и да се ставе на тачку гледишта својих вршњака- развију емпатију и толеранцију.  Разумеју да обе стране доприносе конфликту и да обе стране морају да сарађују да би се конфликт решио.

          Играњем улога при извођењу одговарајућих драмских текстова, казивањем текстова и стваралачким радом ученика на дату тему, писање песама и састава, извођење закључака и израде паноа у сарадњи ученици и  родитељи.

Стручна литература: 

Уџбеници који се користе у настави са корелацијом садржаја и исхода;

Приручници: „Ка  сигурном и подстицајном школском окружењу“

                        „Вршњачка медијација Од свађе слађе“,

Приручник за примену посебног прописа за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образобно-васпитним установама“

Уницеф-ова химна преведена на српски језик „Не ругај се“

Top