Презентација ,,Вршњачко насиље,,

Чланови Ученичког парламента су радили на предавању и презентацији под
називом ,,Против насиља у школи,,. Ученик Марко Микичић и његови другари из
одељења 7/1 Ања Милентијевић и Дуња Алексендрић, представили су свој рад на
часовима одељењског старешине у одељењима наше школе. Након презентације
уследила је дискусија на ову тему. Циљ је да се ученици ближе упознају са узроцима и
последицама вршњачког насиља. Сви су се сложили да је најбоља мера превенција.
Такође и да је веома битно гајити другарство и толеранцију, оснажити све ученике да
пријаве сваки облик дискиминације, вређања и физичког насиља. Поменуто је и интернет
насиље које у последње време веома заступљено. Ученици наше школе су урадили паное
на ову тему, писали чланке за школске новине и позвали све актере школског живота на
узајамно поштовање и добру вољу.
Top