Презентација ,,Вршњачко насиље,,

У четвртак 9.3.2023.године, на часу одељењског старешине , чланови Ученички
парламента су презентовали рад ,,Вршњачко насиље,,. Учествовали су Ања Милентијевић,
Дуња Алексендрић, Матија Блажић и аутор текста Марко Микичић. Након презентације
почела је дискусија о проблему вршњачког насиља у школи и њеним облицима
испољавања.
Top