ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи, Министарство просвете планира да у складу са Одлуком
Владе Републике Србије обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства
из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници), које су школе изабрале да
користе у настави у школској 2024/2025 години. Циљ је да се обезбеде бесплатни
уџбеници за што већи број ученика наше школе.
Право на бесплатне уџбенике могу да остваре ученици који припадају следећим
категоријама:
– Ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане
социјалне помоћи, као доказ се доставља копија решења којим се утврђује
право на остваривање новчане социјалне помоћи)
– Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по
индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3 ( за ове ученике није
потребно достављати документацију, јер школа поседује документацију)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по
индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници,
као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном
образовном плану, а којима је потребно прилагођавање – увећан фонт,
Брајево писмо, електронски формат ( за ове ученике родитељи, односно
други законски заступник, доставлају одговарајућу документацију)
– Ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и
васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици
основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које
остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике
добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и
васпитање, без обзира на редослед рађања ( за ове ученике родитељ,
односно други законски заступник, доставља потврду образовно-васпитно
образовне установе о својству ученика, односно студента. Потврда о
својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који се не налазе у
основној школи не доставља се потврда, јер школа поседује податке о
наведеним ученицима)
– Ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један
родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат ( за
ове ученике родитељ доставља извод из матичне књиге за дете или извод
из матичне књиге умрлих за другог родитеља)

– Ученици који болују од ретке болести (за ове ученике родитељ, односно
други законски заступник, доставља извештај надлежног лекара)
– Ученици који остварују права на туђу негу и помоћ (за ове ученике родитељ,
односно други законски заступник, доставља копију решења којим се
утврђује наведено право)
– Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су
потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео
садржајима на српском знаковном језику (за ове ученике родитељ, односно
други законски заступник, доставља извештај надлежног лекара)

Документацију којом се доказује испуњеност услова за признање права на
бесплатне уџбенике на основу горе наведеног, родитељ, односно други законски
заступник доставља одељенском старешини најкасније до петка, 12.04.2024.
године.
Уколико се неопходна документација не достави до наведеног датума, сматраће
се да родитељ, односно други законски заступник одустаје од права на бесплатне
уџбенике.

Top