ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ РАДИОНИЦИ - „HALLOWEEN”

У оквиру пројекта школе „Упознајмо свет кроз игре, културу, књижевност, историју,
гастрономију и друго“, ученици петог разреда су на часу енглсеког језика учествовали у
радионици „Halloween“.
Циљ радионице је био да се ученици упознају са главним одликама празника „Halloween“
који је веoмa заступљен у популарној култури Америке, Велике Британије али и многим
другим земљама западног света. Ученици су кроз текстуални и аудио-видео садржај
усвојили лексику која се однси на овај празник и налазили паралеле са активностима,
сличностима и разликама Беле недеље, која се у нашој куртури обележава пре почетка
Велоког Ускршњег поста.
Научен вокалбулар, стечена сазнања и своје кретивни потенцијал ученици су представили
у изради плаката за овај празник. Најкреативнији радови су приказани на панаоу у холу
школе.

3.11.2023.
Наставник енглеског језика.
Ивана Бошковић

Top