Додолске песме

У оквиру пројекта школе „Бела недеља“ данашњи дан смо посветили
додолским песмама. У школској библиотеци ученици су се упознали са
додолским песмама, начином на који се изводе и у којим приликама.
Top