Бојама растем до неба

Поводом слогана Дечије недеље “Шта детету треба да расте до неба”, размишљали
смо шта је то потребно. Узели смо боје које су нам помогне да то и остваримо.
Top